USD: 65.5401 -0.3167

EUR: 74.2963 -0.3853

CNY: 97.6636 -0.288

JPY: 59.1704 -0.2269

Vladivostok, Okeanskiy prospekt, 103А
+7(423) 202-50-72